6941607503 Κύπρου 14, Κεφαλονιά

Κύπρου 14, Κεφαλονιά, Κεφαλληνίας Τ.Κ.: 28100

Τηλέφωνο: 6941607503

E-mail: papadatospiros@yahoo.com

Υπεύθυνος: ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Κατηγορία: ΓΕΡΑΝΟΙ – ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Επισκεψιμότητα: 39718

Ιστοσελίδα: http://www.geranoipapadatos.gr